Кафедра прикладної радіофізики, електроніки та наноматеріалів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ПОДІЇ, ДОСЯГНЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ

Значну увагу вивченню фізичних властивостей матеріалів, що застосовують для створення електронних приладів, у Дніпропетровському університеті почали приділяти ще в далекі тридцяті роки. У зв'язку з розвитком цього наукового напрямку на фізико-математичному факультеті у 1936 році професором О.M. Вендеровичем було організовано кафедру електрофізики. На кафедрі досліджувалися електронні процеси, що протікають у твердому тілі при пропусканні електричного струму через зразок, фізичні властивості напівпровідникових кристалів і сегнетоелектриків, вплив випромінювань на електричні властивості радіотехнічних матеріалів і т.п. Додатковим фактором, який стимулював дослідження в цьому напрямку, було створення у 1936 р. фізичного факультету. З 1944 року завідувачем кафедри електрофізики став професор Ф.І. Коломойцев.

Бурхливий розвиток напівпровідникової техніки, що обумовив зростання потреби в підготовці кваліфікованих фахівців цього профілю для підприємств нашого регіону, визначив у 1960 році розбудову кафедри електрофізики та введення нової спеціальності з радіоелектроніки. Надалі, в міру збільшення кількості студентів, що вивчають радіоелектроніку, кафедра електрофізики в 1961 році розділилася на дві кафедри. Кафедра електрофізики, на чолі якої став професор О.В. Сіняков, зберігає свою колишню назву й профіль наукових досліджень. Нова кафедра одержує назву - «Кафедра радіоелектроніки» (РЕ).

Prof. Kolomoycev
Коломойцев Ф.І.
професор, д.т.н., заслужений діяч науки УРСР

Першим її завідувачем став професор Ф.І. Коломойцев. У 1962 році відбувся й перший випуск спеціалістів-радіоелектроніків. Зростаюча потреба в спеціалістах цього профілю привела до швидкого збільшення кількості студентів, що навчаються на кафедрі РЕ.

1964 р. - на кафедрі створено лабораторію НДЛ «Електролюмінесценції», розпочато дослідження електричних і оптичних властивостей кристалофосфорів, розроблено електролюмінесцентні засоби відображення інформації.

1965 р. - розпочато теоретичні та експериментальні дослідження з вивчення властивостей нелінійних напівпровідникових резисторів на основі оксидів металів, проведені дослідження із застосування варисторів для керування яскравістю світіння електролюмінесцентних екранів.

1966 р. - на кафедрі організовано лабораторію радіоспектроскопії, опановано передові методи вивчення локальної симетрії парамагнітних центрів, реальної структури кристалофосфорів; 1966 р. - відпрацьовано технологію та зрощено високоякісні монокристали сполук А2В6 та тверді розчини на їх основі з розплаву під тиском аргону.

Prof. Kolomoycev
Якунін О.Я.
доцент, к.ф.-м.н., заслужений працівник вищої школи СРСР, заслужений викладач ДНУ

В 1967 р. - значно збільшився об'єм навчальної й наукової роботи, що створило умови для розподілу кафедри на два колективи. З кафедри РЕ виділяється «Кафедра фізики НВЧ» на чолі із професором Ф. І. Коломойцевим, яка потім була трансформована в кафедру прикладної і комп'ютерної радіофізики. Завідувачем кафедри РЕ стає доцент О.Я. Якунін, який надалі, став першим деканом радіофізичного факультету ДДУ.

1967 р. - на базі кафедри РЕ проведено другу Всесоюзну наукову конференцію з електролюмінесценції.

1968 р. - на базі кафедри РЕ та кафедри фізіології тварин і людини було організовано підготовку фахівців зі спеціальності біоніка; надалі на базі цієї спеціальності було створено "Кафедру біоніки", яку очолив професор П.Є. Моцний. Пізніше цю кафедру було реорганізовано в «Кафедру ЕОМ», першим завідувачем якої став доцент О.К. Флоров. У теперишній час кафедрою ЕОМ керує професор В.С. Хандецький - випускниккафедри РЕ.

1969 р. - кафедра РЕ та кафедра фізики НВЧ уклали договір із ДМЗ і КБ ДМЗ про цільову підготовку фахівців-радіофізиків. Підприємства ДМЗ і КБ ДМЗ стали базовими підприємствами кафедр.

У 1977 р. відділення радіоелектроніки фізичного факультету було реорганізовано в радіофізичний факультет (РФФ) ДДУ. Співробітники кафедри РЕ опанували технологію вирощування акустооптичних монокристалів галогенидів одновалентної ртуті. На базі кафедри РЕ проведено шосту Всесоюзну наукову конференцію з електролюмінесценции.

1978 р. - договір про співробітництво з ПО ДМЗ і КБ ДМЗ розширився, він стає комплексним.

Prof. Chernenko
Черненко І.М.
професор, д.ф.-м.н., заслужений діяч освіти України

В 1979 році РФФ отримав новий сучасний навчальний корпус №12, у якому було створено всі умови для організації навчальної роботи та проведення наукових досліджень.

1980р. - співробітники кафедри РЕ створили міжфакультетську «Кріогенну лабораторію» для низькотемпературних досліджень оптичних і електричних властивостей напівпровідникових матеріалів.

1982р. - завідувачем кафедри РЕ став професор І.М. Черненко.

1985 р. - на базі кафедр РЕ та фізики НВЧ організовано перепідготовку інженерно- технічного персоналу ПО ДМЗ з метою одержання ними у скорочений термін вищої освіти.

1987 р. - на базі ПО ДМЗ створені філії кафедр РФФ. Кафедра РЕ проводить Всесоюзну наукову конференцію з оксидно- напівпровідникових варисторів.

1988 р. - розроблено й виготовлено радіотелеметричну систему, що дозволяє передавати інформацію з швидкообертових деталей газотурбінного генератору, у якій передавач важив 17 г та зберігав працездатність при прискореннях до 30000 g.

1992 р. - на основі сполук сульфіду та селеніду цинку отримані розмірнообмежені структури із квантовими ямами, а також напівпровідникові надграти.

1997 р. - на кафедрі РЕ організовано НДЛ «Неоднорідних напівпровідників функціональної електроніки».

Prof. Chernenko
Коваленко О.В.
професор, д.ф.-м.н., академік Української Екологічної Академії наук

1998 р. - на кафедрі РЕ розпочато підготовку специалистів за спеціальностями: мікроелектроніка та напівпровідникові прилади, фізична та біомедична електроніка.

2000 р. - завідувачем кафедри РЕ став професор О. В. Коваленко.

2002 - 2003 р.р. - проведено ліцензування та акредитацію спеціальностей закріплених за кафедрою РЕ.

2005 р. - на кафедрі РЕ проведено реорганізацію навчальної роботи відповідно до положень про кредитно-модульну систему організації навчального прцесу.

2009 р. - на базі кераміки з оксидів металів та квантоворозмірних халькогенідних структур розроблено та виготовлено низку різноманітних сенсорів газового вмісту середовища.

Починаючи з 2015 року на базі кафедри щорічно проводяться Всеукраїнські конференції: 2015, 2017-2020 - Всекураїнські науково-практичні конференції "Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS)", в 2016 році - VI Всеукраїнська наукова конференція з фізики напівпровідників.

У 2019 році була утворена кафедра прикладної радіофізики, електроніки та наноматеріалів шляхом об'єднання кафедри радіоелектроніки (заснована в 1961 році) та кафедри прикладної і комп'ютерної радіофізики (заснована в 1967 році) та частини кафедри фізики твердого тіла та оптоелектроніки. Завідувачем нової кафедри було обрано проф. Коваленка О.В.

З 1961 року кафедра ПРЕН підготувала понад 3000 висококваліфікованих фахівців. Серед них є вчені, політики й бізнесмени, видатні спортсмени, працівники банків та правоохоронних органів.

Випускниками кафедри ПРЕН захищено 104 кандидатських та 26 докторських дисертаційних робіт.

Співробітники кафедри ПРЕН підвищували свою кваліфікацію в провідних наукових лабораторіях і навчальних закладах інших країн. Вони постійно беруть участь у роботі міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів, підтримують наукові зв'язки з багатьма відомими науковими установами, беруть участь у спільних проектах і дослідженнях, отримують гранти, керують держбюджетними та господарськими науковими проектами.