Кафедра прикладної радіофізики, електроніки та наноматеріалів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

НАУКОВА РОБОТА

Головний напрямок наукової роботи кафедри ПРЕН – електронне матеріалознавство та наноелектроніка. Різноманітні властивості напівпровідникових кристалів, плівок, гетероструктур, неоднорідних напівпровідників, кераміки та наноструктур досліджується з метою розробки на їх основі нових електронних приладів.

Науковою роботою кафедри РЕ за певними напрямками керують провідні фахівці: